AİLE HUKUKU

Toplumun temelini oluşturan “aile” kavramının hukukumuzdaki yeri de çok önemlidir. Ülkemizde boşanma oranının artması, kadına şiddetin önlenmesinin gerekliliği gibi bir çok konu aile hukuku ile doğrudan ilgilidir. Türk Medeni Kanunumuz aile kavramının korunması hususunda birçok düzenleme yapmıştır. Aile hukuku konusunda her türlü sözleşme ve dava çeşidinde  hizmet vermekteyiz:

  • – Boşanma Davaları; Anlaşmalı boşanma davaları(Protokol düzenlenmesi ve dava takibi), Çekişmeli boşanma davaları(Tazminat,nafaka,velayet,tedbir talepli dava takibi)
  • – Mal varlığı tasfiyesi davaları
  • -Evlilik ve mal rejimi sözleşmeleri
  • -6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun gereğince alınacak her türlü tedbiri içeren talepler
  • -Velayet ve nafaka davaları
  • -Nişanlanmanın sona ermesiyle ortaya çıkacak ihtilaflara ilişkin davalar
  • -Evlat edinmeden kaynaklanan davalar
  • -Babalık davaları
  • -İddet müddetinin kaldırılması davaları
  • -Butlan davaları

MİRAS HUKUKU:

Türk Medeni Kanunumuzda düzenlenen ve miras hukukundan kaynaklanan her türlü sözleşmelerin düzenlenmesi ve davaların takibi alanında hizmet vermekteyiz.

-Miras yolu ile intikal eden malvarlıklarıyla ilgili her türlü sözleşmeler ve bu sözleşmelerin iptali için açılacak davalar;

+Vasiyetname ,

+miras sözleşmesi,

+mirastan feragat sözleşmesi,

+ölünceye kadar bakma sözleşmesi

-Tenkis davaları

– Tereke tespiti davaları

-Tereke yönetimi davaları

-Terekenin paylaştırılması davaları

-Terekenin resmi tasfiyesinin yapılmasına ilişkin davalar

-Miras sebebiyle istihkak davaları

-Mirasın reddi davaları

-Mirastan yoksun bırakma davaları

CEZA HUKUKU:

Gerek kolluk ve savcılık ifadelerini içeren soruşturma aşamasında gerekse de iddianame hazırlanmasından sonraki süreç olan kovuşturma aşamasında şüpheli,sanık, mağdur, müşteki sıfatındaki kişilere avukatlık ve danışmalık hizmetleri vermekteyiz.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU:

İş hukukundan ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan her türlü sözleşmelerin düzenlenmesi ve davaların takibi konusunda hizmet vermekteyiz.

-İşçi-işveren arasındaki her türlü sözleşmeler ve bu sözleşmelerden kaynaklanan davalar

-İşçi alacağı davalarından önceki zorunlu arabuluculuk sürecinde taraf vekilliği

-İş hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku konusunda şirketlere danışmanlık hizmeti

-Firmaların insan kaynakları departmanlarına iş hukuku ve sosyal güvenlik eğitim hizmeti

TÜKETİCİ HUKUKU:

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında her türlü sözleşmenin düzenlenmesi ve bu kanun kapsamında açılacak her türlü davalar konusunda hizmet vermekteyiz.

-Ayıplı mal ve hizmete ilişkin davalar

-Cayma hakkına ilişkin davalar

-Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar

-Tüketici hakem heyeti ve Tüketici Mahkemelerinde görülecek her türlü davalar

İCRA VE İFLAS HUKUKU:

İcra İflas Kanunu’ndan kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkta hizmet vermekteyiz.

-Her türlü icra takibinde alacaklı/borçlu vekilliği,

-Konkordato başvurusu ve sürecinin takibi

-İflas erteleme

-İflas takibi

-Alacaklı/borçlu ve  üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemelerinde açılacak davalar

FİKRİ SINAİ HAKLAR HUKUKU:

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında her türlü sözleşme düzenlenmesi ve davaların takibi konusunda hizmet vermekteyiz.

-Ticari sırların kötüye kullanımının önlenmesi

-FSEK kapsamındaki suçlara ilişkin davalar

-FSEK kapsamındaki maddi, manevi tazminatlara ilişkin davalar

ŞİRKETLER HUKUKU VE ŞİRKET DANIŞMANLIĞI:

Birçok farklı alanda faaliyet gösteren şirketlere danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

-Şirketlerin ticari hayatta karşılaşma olasılığı bulunan uyuşmazlıklara karşı tecrübe ve deneyimimizle önlemler almak ve böylece şiketlerin yaşayacağı hak kayıplarını en aza indirgemek,

– Etkili ve hızlı şekilde yazılı ve sözlü danışmanlık hizmeti vermek,

-Şirketin diğer şirketlerle arasında gerçekleşecek her türlü sözleşmeleyi düzenlemek,

– Resmi yazışma, ihtarname hazırlamak,

-Şirket genel kurul toplantılarına katılmak,

-Şirket birleşme ve devralmaları işlemlerini yürütmek,

– Şirket Ana Sözleşmeleri hazırlamak,

-Haksız rekabete ilişkin davalar

İDARE HUKUKU:

Her türlü idari başvuru,yazışma ve itirazın yapılması ve idari davaların takibi konusunda hizmet vermekteyiz.

VERGİ HUKUKU:

Gelir vergisi kanunu, vergi usul kanunu,kurumlar vergisi kanunu ışığında her türlü vergi uyuşmazlığının çözümü, vergi cezalarına ilişkin uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi, vergi mahkemeleri nezdinde davaların takibi konusunda hizmet vermekteyiz.