Birçok farklı alanda faaliyet gösteren şirketlere danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
-Şirketlerin ticari hayatta karşılaşma olasılığı bulunan uyuşmazlıklara karşı tecrübe ve deneyimimizle önlemler almak ve böylece şiketlerin yaşayacağı hak kayıplarını en aza indirgemek,
– Etkili ve hızlı şekilde yazılı ve sözlü danışmanlık hizmeti vermek,
-Şirketin diğer şirketlerle arasında gerçekleşecek her türlü sözleşmeleyi düzenlemek,
– Resmi yazışma, ihtarname hazırlamak,
-Şirket genel kurul toplantılarına katılmak,
-Şirket birleşme ve devralmaları işlemlerini yürütmek,
– Şirket Ana Sözleşmeleri hazırlamak,
-Haksız rekabete ilişkin davalar