GURBETÇİLERİN REDDEDİLEN EYT KAPSAMINDA EMEKLİLİK BAŞVURULARININ REDDİ HAKKINDA

GURBETÇİLERİN REDDEDİLEN EYT KAPSAMINDA EMEKLİLİK BAŞVURULARININ REDDİ HAKKINDA

GURBETÇİLERİN REDDEDİLEN EYT TALEPLERİNE DAVA YOLU
GURBETÇİLERİN REDDEDİLEN EYT TALEPLERİNE DAVA YOLU

03.03.2023 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN EYT DÜZENLEMESİ

Bilindiği üzere Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi 03.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de 7438 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375S ayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 03.03.2023 tarihli Resmi Gazete ilanı ile yürürlüğe girmiştir. Uzun mücadeleler sonucunda elde edilen bu emeklilik hakkı milyonlarca kişiyi sevindirmiştir. Sadece Türkiye’de yaşayıp çalışanlar değil aynı zamanda  gurbetçiler de gerekli şartları sağladığı takdirde EYT kapsamında emeklilik hakkına sahiptir.

Ne yazık ki EYT kapsamında emeklilik talebi ile SGK’ya başvuran gurbetçilerin yurtdışında işe başlama tarihi SGK  tarafından Türkiye’de işe başlama tarihi olarak kabul edilmiyor.  Bu uygulama EYT kapsamında emeklilik başvurusu yapan milyonlarca gurbetçi için mağduriyet oluşturacak.

EYT KAPSAMINDA EMEKLİLİK İÇİN İŞE BAŞLAMA TARİHİNİN 8 EYLÜL 1999 OLMASI GEREKLİLİĞİ VE GURBETÇİLERİN MAĞDURİYETİ

Örneğin 1980 yılında yurtdışında işe başlamış olan bir kişinin işe başlangıç tarihi önceden Türkiye’de işe başlama tarihi olarak-yani 1980 yılı olarak -kabul edilmekteyken 2019 yılında çıkan bir genelde neticesinde kabul edilmemeye başlanmış ve yurtdışı borçlanması yapıp EYT kapsamında emeklilik talebinde bulunan gurbetçilerin talepleri  EYT kapsamında emeklilik şartlarından birisi olan 8 Eylül 1999 başlangıç tarihine erişememiş olması sebebiyle maalesef reddedilmektedir. Uluslararası anlaşmalara da aykırılık teşkil eden işbu “red” cevaplarına karşılık gurbetçilerin işbu red işleminin iptali ve emeklilik hakkını kazanabilmeleri için dava açmaktan başka bir çareleri kalmamaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun gurbetçilere EYT kapsamında emeklilik başvuruları neticesinde vermiş olduğu red kararlarına karşılık açılacak olan iptal davasının bir avukat aracılığı ile açılarak yürütülmesi gurbetçilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması açısından önem teşkil etmektedir.

HAK KAYBINA UĞRAMAMAK İÇİN DAVA SÜRECİ BAŞLATILMALI.

Siz de Almanya, Fransa, İsviçre, Belçika, Hollanda gibi yurt dışı ülkelerde yaşıyorsanız ve yurtdışı işe başlama tarihiniz Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Türkiye’de işe başlama tarihi olarak sayılmayarak EYT  kapsamında emeklilik talebiniz reddedildiyse  ve emeklilik hakkını kazanamadıysanız işbu red kararının kaldırılması ve emeklilik hakkınızı kazanabilmek için bize ulaşın.

Leave a Comment