EVLAT EDİNME DAVASI

EVLAT EDİNME DAVASI NEDİR?

Evlat edinme davası ve evlat edinme kurumu, Türk Medeni Kanunu‘ nun 305.-320. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Evlat edinme kurumu, evlat edinen ile evlatlık arasında soy bağı kurulmasını sağlar. Diğer soy bağı kuran yollardan (doğum, tanıma ve babalık davası) farklı olarak kan bağına dayanmaz ve doğrudan mahkeme kararı ile kurulmuş olur.  Aile hukuku konularından olan evlat edinme davası, profesyonellik gerektiren davalardandır. Bu sebeple evlat edinme sürecinde hak kaybı yaşamamak için aile hukuku avukatı ile iletişime geçmelisiniz.

evlat edinme davası
Evlat edinme davası, bir takım şartların gerçekleşmesi halinde açılabilmektedir.

Evlat Edinmenin Yolları Nelerdir?

1. Evlat edinilecek çocuğun biyolojik ailesi ya da vasisinden,

2. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kuruluşlardan,

     

Evlat Edinme Şartları Nelerdir?

Küçüklerin evlat edinilmesine ilişkin şartlar şu şekildedir:

 • Küçük, evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olmalıdır.
 • Evlat edinme, küçüğün yararına olmalıdır.
 • Evlat edinenin diğer çocuklarının yararlarını hakkaniyete aykırı biçimde zedelememelidir.
 • Evli kişiler, birlikte evlat edinebilirler. Evlat edinmek istedikleri takdirde en az 5 yıldan beri evli olmalı veya her ikisi de 30 yaşını doldurmuş olmalıdır.
 • Evli olmayan kişiler birlikte evlat edinemezler.
 • Eşler diğer eşin çocuğunu evlat edinmek istedikleri takdirde en az 2 yıldan beri evli olmaları veya kendisi 30 yaşını doldurmuş olmalıdır.
 • Bekar kişiler 30 yaşını doldurmak şartıyla tek başına evlat edinebilirler.
 • Evli kişilerin birlikte evlat edinmesi kural olsa da , 30 yaşını doldurmuş olan eş, diğer eşin ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksunluğu veya iki yılı aşkın süreden beri nerede olduğunun bilinmemesi ya da mahkeme kararıyla iki yılı aşkın süreden beri eşinden ayrı yaşamakta olması yüzünden birlikte evlat edinmesinin mümkün olmadığını ispat etmesi halinde tek başına evlat edinebilir.
 • Evlat edinecek kişi veya eşlerin, evlat edinilenden en az 18 (on sekiz) yaş büyük olması gerekmektedir.
 • Ayırt etme gücüne sahip olan küçüğün rızasının alınması gerekmektedir.
 • Çocuğun vesayet altında olması halinde vesayet dairelerinin izninin alınmış olması gerekmektedir.
 • Çocuğun ana ve babasının rızasının bulunmalıdır (Türk Medeni Kanununun 311 ve 312. maddelerinde yer alan hükümler hariç).
 • Evlat edinenin en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir.

Ergin ve kısıtlıların evlat edinmelerine ilişkin şartlar şu şekildedir:

 • Evlât edinenin altsoyunun açık muvafakati gerekmektedir.
 • Bedensel veya zihinsel engeli sebebiyle sürekli olarak yardıma muhtaç ve evlât edinen tarafından en az beş yıldan beri bakılıp gözetilmekte olmalıdır.
 • Evlât edinen tarafından, küçükken en az beş yıl süreyle bakılıp gözetilmiş ve eğitilmiş olmalıdır.
 • Diğer haklı sebepler mevcut ve evlât edinilen, en az beş yıldan beri evlât edinen ile aile hâlinde birlikte yaşamakta olmalıdır.
 • Evlat edinilecek kişi evliyse  eşinin rızası gerekmektedir.

Evlat Edinme Davası Nerede Açılır?

Evlat edinmeye ilişkin yukarıda bahsetmiş olduğumuz şartları sağladığınızda eğer tek başınıza evlat edinecekseniz oturma yeriniz, birlikte evlat edinecekseniz eşlerden birinin oturma yerinin mahkemesi yetkilidir. Görevli mahkeme ise Aile Mahkemesi’dir.

Evlat Edinme İşlemleri Ne Kadar Sürer?

Evlat edinme işlemleri, evlat edinme yolunuza bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kuruluşlardan evlat edinme yolunu seçtiğiniz takdirde süreç uzundur. Çünkü evlat edinme başvurunuzla birlikte kurum tarafından hakkınızda incelemeler yapılacaktır. İncelemeler sonunda olumlu görülmesi halinde çocuk yanınıza yerleştirilecektir. Ardından  “Evlat Edinme Öncesi Geçici Bakım Sözleşmesi”  imzalamanız gerekecektir. Sözleşme  imzalanmasıyla 1 yıl süreyle kurum tarafından bazı denetimlere tabi tutulacaksınız. Dolayısıyla evlat edinme davası açabilmeniz, kurumun hakkınızda vereceği karara bağlı olacaktır.

Evlat Edinme Davasında Vekalet Ücreti Ne Kadardır?

Her avukat, talep edeceği vekâlet ücretini serbestçe belirleme hakkına sahiptir. Ücret konusunda bilgi almak için iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.

Leave a Comment