ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Güzel hayallerle yapılan evlilikler kimi zaman hüsranla sonuçlanabiliyor ve taraflar yollarına ayrı devam etme kararı alabiliyor. Kimi durumlarda eşlerden her ikisi de boşanmak isterken kimi durumlarda bir tarafın boşanma isteği olmayabiliyor. Her iki tarafında da boşanmak istiyor olması, boşanmanın nafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı gibi tüm sonuçları hususunda anlaşılması ve evliliğin en az 1 yıldır devam ediyor olması durumunda taraflar anlaşmalı olarak boşanabilmektedir. Anlaşmalı boşanmak taraflar için gerek maddi olarak (çekişmeli boşanma davası ücretlerinin daha yüksek olması) gerekse de süre olarak (çekişmeli boşanma davalarının uzun sürmesi) çok daha avantajlıdır.

Şunu da belirtmek gerekir ki anlaşmalı boşanma davası sürecinin en başından itibaren bir avukat ile çalışmak hak kaybına uğramanızı önleyecektir. Anlaşmalı boşanma davasının temelini oluşturan protokolün titizlikle ve tarafları hiçbir hak kaybına uğratmayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu sebeple anlaşmalı boşanma davası sürecini bir boşanma avukatı kanalıyla başlatarak takip etmeniz menfaatinize olacaktır.

-Evliliğin her aşamasında anlaşmalı boşanma davası açılabilir mi?

Hayır. Türk Medeni Kanunumuza göre anlaşmalı boşanabilmek için eşlerin evlendikleri tarih itibariyle 1 yıl geçmiş olması gerekmektedir.

-Anlaşmalı boşanma davası nerede açılır?

Eşlerin belirleyecekleri herhangi bir Aile mahkemesinde açılır. Bu konuda Türk Medeni Kanunumuzun düzenlemiş olduğu herhangi bir yetki kuralı bulunmamaktadır.

-Davayı açarken nelere dikkat edilmeli?

Öncelikle bir avukat aracılığıyla davanızı açmanızı öneririz. Zira düzenlenecek protokol, anlaşmalı boşanma davalarında oldukça önemlidir. Tarafların nafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı gibi boşanmaya bağlı tüm konularda anlaşmış olması gerekmektedir. Anlaşılan tüm hususlar düzenlenecek protokolde belirtilmelidir.

-Dava ne kadar sürede sonuçlanır?

Kesin bir süre verilemese de çekişmeli boşanma davalarından çok daha kısa sürede sonuçlanacağını söyleyebiliriz. 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren “Yargıda Hedef Süre” uygulamasına göre 45 günlük süre içinde anlaşmalı boşanma davalarının sonuçlandırılacağı hedeflenmektedir.

-Duruşmalara katılmak zorunlu mudur?

Evet. Eşlerin kendilerini avukat ile temsil ettirmeleri durumunda dahi duruşmaya katılmaları gerekmektedir.

Dava açılıp protokol imzalandıktan sonra ya da duruşma aşamasında eşlerden birinin boşanmak istemediğini söylemesi ya da anlaşılan hususlardaki taleplerini değiştirmesi halinde ne olur?

Bu durumda anlaşmalı boşanmak mümkün olmayacaktır.

-Anlaşmalı boşanma davasında avukatlık ücreti ne kadardır?

Her avukat, talep edeceği vekâlet ücretini serbestçe belirleme hakkına sahiptir. Ücret konusunda bilgi almak için iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.

Leave a Comment