EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ

Yürürlük tarihi 1 Ocak 2002 olan Türk Medeni Kanunumuza göre eşler arasındaki yasal mal rejimi “edinilmiş mallara katılma rejimi”dir. Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kanunda belirlenen diğer rejimlerden birini kabul edebilirler.

-Mal rejimi sözleşmesi ne zaman ve ne şekilde yapılabilir?

Evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Taraflar, istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirler.(M.K.Md.203) – Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır.Ancak, taraflar evlenme başvurusu sırasında hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak da bildirebilirler.(M.K.Md. 205)

-Edinilmiş mallara katılma rejimi neyi kapsar?

Edinilmiş mallar” ile eşlerden her birinin “kişisel mallarını” kapsar. (M.K.Md. 218)

-Edinilmiş mal ne demektedir?

Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği mal varlığı değerleridir.

Bir eşin edinilmiş malları özellikle şunlardır:

1. Çalışmasının karşılığı olan edinimler,

2. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,

3. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,

4. Kişisel mallarının gelirleri,

5. Edinilmiş malların yerine geçen değerler.(M.K.Md.219)

-Kişisel mal ne demektir?

Aşağıda sayılanlar, kanun gereğince kişisel maldır:

1. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,

2. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla

ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği mal varlığı değerleri,

3. Manevî tazminat alacakları,

4. Kişisel mallar yerine geçen değerler. (M.K.Md.220)

Türk Medeni Kanun’un 222. Maddesine göre “Belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse iddiasını ispatla yükümlüdür. Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır. Bir eşin bütün malları, aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal kabul edilir.” Görüldüğü üzere malların edinilmiş mal ya da kişisel mal olarak sınıflandırması önem teşkil etmektedir . Bu hususta hak kaybına uğramamak için mutlaka bir aile hukuku avukatından yardım alınız. Bilgi almak için iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.

Leave a Comment