ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI

Toplumun temelini oluşturan “aile” kavramının kutsallığı ve bu “aile” kavramını oluşturan hukuki kurumun “evlilik” olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Evlilik sürecinde maddi-manevi zor aşamalardan geçen çiftler, sonsuza dek sürmesini temenni ederek girdikleri bu evlilik sürecinde maalesef çeşitli anlaşmazlıklar sonucunda boşanma kararı alabiliyorlar. Peki çekişmeli boşanma davası nedir ve taraflardan birisi boşanmak istemiyorsa ya da iki taraf da boşanmak istemekle birlikte velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi konularda anlaşma sağlanamazsa nasıl bir yol izlenmeli?

Şunu da belirtmek gerekir ki çekişmeli boşanma davası sürecinin en başından itibaren bir avukat ile çalışmak hak kaybına uğramanızı önleyecektir. Çekişmeli boşanma davalarının uzun sürdüğü göz önünde bulundurulduğunda usul anlamında da zorlu bir süreç söz konusudur. Bu sebeplerle çekişmeli boşanma davası sürecini bir boşanma avukatı kanalıyla başlatarak takip etmeniz menfaatinize olacaktır.

-Çekişmeli boşanma sebepleri nelerdir?

Çekişmeli boşanma davasının sebepleri Türk Medeni Kanunumuzda aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

  • ZinaÇekişmeli boşanma davası

  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış

  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme

  • Terk

  • Akıl hastalığı

  • Evlilik birliğinin sarsılması

-Çekişmeli boşanma davası nerede açılır?

Çekişmeli boşanma davası, eşlerden birinin yerleşim yerinde veya davadan önce son 6 ayda eşlerin birlikte oturduğu yer Aile mahkemesinde açılır.

-Çekilmeli boşanma davası ne kadar sürede sonuçlanır?

Bu soruya kesin bir cevap vermek mümkün değildir. Davanın içeriği, taraf tanıklarının sayısı, tebligatların yapılma süresi, mahkeme tarafından araştırılacak veya bir yerden talep edilecek yazıların sayısı, istinafa başvurulup başvurulmayacağı, dava devam ederken anlaşarak boşanma yoluna gidilip gidilmeyeceği, adli tatil gibi birçok sebebe bağlı olarak süreler değişebilmektedir. “Yargıda hedef süre” uygulamasının yürürlüğe girmesiyle çekişmeli boşanma davalarının sonuçlanması için yaklaşık 1 yıllık süre öngörülmüştür ki uygulanabildiği takdirde uzun süreler sebebiyle yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

-Çekişmeli boşanma davasında duruşmalara katılmak zorunlu mudur?

Taraf kendini avukat ile temsil ettiriyorsa duruşmaya katılma zorunluluğu yoktur.

Çekişmeli boşanma davasında eşlerden birinin boşanmak istememesi halinde ne olur?

Bu durumda karşı taraf, boşanmak istemeyen eşin kusurlu olduğunu ispat etmek zorundadır. Boşanmak istemeyen eşin kusurlu olduğunu ispat edemezse, dava reddedilir.

-Çekişmeli boşanma davası devam ederken karşı tarafla velayet, nafaka , tazminat, mal paylaşımı gibi konularda anlaşılırsa süreç nasıl işler?

Bu durumda avukatınız anlaşmanızı içeren protokolü düzenler, iki taraf da imzalar. Protokol mahkemeye sunulur. Böylece anlaşmalı boşanmış olursunuz.

-Çekişmeli boşanma davasında avukatlık ücreti ne kadardır?

Her avukat, talep edeceği vekâlet ücretini serbestçe belirleme hakkına sahiptir. Ücret konusunda bilgi almak için iletişim bilgilerimizle bize ulaşabilirsiniz.

Leave a Comment